තවත් නිෂ්පාදන

තවත් නිෂ්පාදන

  • කල් පවතින මල නොබැඳෙන වානේ ලෝහ කොක්ක

    කල් පවතින මල නොබැඳෙන වානේ ලෝහ කොක්ක

    මල නොබැඳෙන වානේ කුඩා ලෝහ කොකු විවිධ කර්මාන්ත සහ ගෘහ සැකසුම් තුළ පුළුල් පරාසයක යෙදීම් ඇත.ඒවා උසස් තත්ත්වයේ මල නොබැඳෙන වානේ වලින් සාදා ඇති අතර එමඟින් ඒවා කල් පවතින, මලකඩ-ප්‍රතිරෝධී සහ ඉහළ උෂ්ණත්වයන්ට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ඇති අතර ඒවා ගෘහස්ථ හා එළිමහන් භාවිතය සඳහා සුදුසු වේ.